Uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny


Podstawa prawna

Art. 127 ust. 1 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r, Nr 21, poz. 205 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek, odpis skrócony aktu małżeństwa, odpis skrócony aktu urodzenia dzieci oraz zaświadczenie o zarobkach (dochodach) członków rodziny względnie zaświadczenie o korzystaniu z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej i zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy, prawomocne orzeczenie sądu lub umowa dot. obowiązku alimentacyjnego poborowego (żołnierza) oraz do wglądu kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej.

Opłaty

Nie obowiązują

Termin odpowiedzi

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich Gminy Pępowo, ul. Stanisławy Nadstawek 6, tel. (0-65) 5736308, 5736305, 5736311 fax 5736032 wew. 119, pok. nr 5

Tryb odwoławczy

Osobie, która wniosła podanie przysługuje od decyzji Wójta odwołanie do wojewody w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

Członkami rodziny żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową pozostającymi na jego wyłącznym utrzymaniu, są jego żona, dzieci, rodzice oraz osoby, względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny, o ile nie uzyskują oni dochodu lub uzyskiwany przez nich dochód z jakiegokolwiek tytułu jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w grudniu roku poprzedniego. Żołnierzom zasadniczej służby wojskowej posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w czasie odbywania służby przysługuje zasiłek w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeśli nie uzyskują oni żadnego dochodu. Jeśli łączny miesięczny dochód uzyskiwany przez członków rodziny pozostających na wyłącznym utrzymaniu żołnierza jest niższy od kwoty minimalnego wynagrodzenia, zasiłek przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą minimalnego wynagrodzenia a wysokością tego dochodu.

Zasiłek wypłaca dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę na jego wniosek.


Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-09-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2003-09-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019