Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Kod nadawany rodzajowi sprawy: 6435

Podstawa prawna: art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. 2007r., Nr 70, poz. 473 ze zmianami)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1.Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
2.Załączniki:
- zgoda organizatora imprezy (na wniosku),
- kserokopia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z aktualną opłatą za dany rok
- kserokopia wpisu do KRS lub do ewidencji działalności gospodarczej

Zgodność kserokopii z oryginałem potwierdza pracownik przyjmujący wniosek

II. OPŁATY:
43.75 zł
Opłata za wydanie jednorazowego zezwolenia wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.


Do 30 dni.

III. TERMIN ODPOWIEDZI

 

:
Wydział Rozwoju Gospodarczego – pok. 14 – Irena Chajec

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji Wójta Gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.  
VI. UWAGI:

Zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni.

Odbiór zezwolenia osobiście lub przez pełnomocnika za okazaniem dowodu osobistego.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez mogą być wydawane przedsiębiorcom posiadającym stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowychAutor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: 11
Opublikowany dnia: 2003-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-23
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2003-12-01 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019