Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Kod nadawany rodzajowi sprawy: 6435

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

 

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Podstawa prawna: art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. 2007 r., Nr 70, poz. 473 ze zmianami)

 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 

 II. OPŁATY:

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - bez opłaty.
Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest do kasy gminy w każdym kolejnym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, w terminie do dnia 31 stycznia danego roku, wraz z pisemnym oświadczeniem o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia opłatę uiszcza się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia, z tym że pierwsza opłata wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia.
IV. TERMIN ODPOWIEDZI: nie dotyczy
V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji - pokój nr 14 - Irena Chajec


VI. UWAGI:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim składa się odrębnie dla każdego rodzaju alkoholu – wg. posiadanych zezwoleń.

Przedstawienie fałszywych danych w oświadczeniu powoduje cofnięcie zezwolenia (art. 18 ust. 10 pkt 5 ustawy)

Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim składa się w miesiącu styczniu każdego roku.

 


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: 11
Opublikowany dnia: 2003-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-23
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2003-12-01 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019