Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Kod nadawany rodzajowi sprawy: 6411

 

Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Podstawa prawna: art. 7a ust. 1 i art. 7b ust. 1 w związku z art. 7d ust. 1 i 2  ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178, ze zmianami)

I. Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
2. Załączniki:
- oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
- do wglądu dowód osobisty osoby ubiegającej się o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

II. Opłaty:

Opłata administracyjna:
- za zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - 50,00 zł.

III. Termin odpowiedzi

:
Do 14 dni.

IV. Jednostka odpowiedzialna

:
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji– pok. nr 14 – Irena Chajec

V. Tryb odwoławczy:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

W przypadkach kiedy zgłoszenie dotyczy działalności nie objętej przepisami ustawy, zawiera braki formalne, prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności przez przedsiębiorcę wydana jest decyzja o odmowie wpisu do ewidencji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję ( odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. Uwagi:
Odbiór zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej może nastąpić w jednej z dwóch form:
- osobiście przez wnioskodawcę
- za pośrednictwem poczty przesłane na wskazany adres
O formie odbioru decyduje wnioskodawca.Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: 11
Opublikowany dnia: 2003-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-23
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2003-12-01 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019