w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pępowo

Numer uchwały: 101
Numer sesji: XIV
Rok (4 cyfry): 2008

Uchwała Nr XIV/ 101 /2008
Rady Gminy Pępowo
z dnia 18 lutego 2008r.


w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pępowo

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z § 34 Statutu Gminy Pępowo.

Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się plan pracy Rady Gminy Pępowo na 2008 rok, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/mgr Kazimierz Zaremba
Autor informacji: Irena Chajec
Informację wprowadził: 11
Opublikowany dnia: 2008-02-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019