Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogii powiatowej nr 4907P Pępowo - gr Powiatu"

Numer dokumentu: 762-1/1/09
Rok (4 cyfry): 2009

 

 

Znak:762-1/1/09

 

 

Pępowo, 4.02.2009 r.

 

 OBWIESZCZENIE

 

 

 

 Zgodnie z art. 73 ust. 1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) Wójt Gminy Pępowo

 

zawiadamia

 

Strony postępowania poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 29.01.2009 r. Powiatowego Zarządu Dróg w Gostyniu złożony do Urzędu Gminy w Pępowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na “Przebudowie drogi powiatowej nr 4907P Pępowo – gr Powiatu”.

Zgodnie z art. 10 § 1 organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stroną czynny udział w każdym studium postępowania. Z dokumentami sprawy zapoznać się można w Urzędzie Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63 – 830 Pępowo, pokój nr 13 w godzinach pracy urzędu.

 

                                                                             Wójt Gminy Pępowo

                                                                             /-/ Stanisław Krysicki

 

 


Autor informacji: Aldona Gryczka
Informację wprowadził: 6
Opublikowany dnia: 2009-02-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalWybory do Sejmu i Senatu RP - 13.10.2019