Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » Informacja Wójta o wyniku naboru naboru na stanowisko ds. rolnictwa i rozwoju wsi

Informacja Wójta o wyniku naboru naboru na stanowisko ds. rolnictwa i rozwoju wsi

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2012

Informacja
 
 
Wójta Gminy Pępowo o wyniku naboru na stanowisko ds. rolnictwa     i rozwoju wsi  ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Pępowo w dniu 13 czerwca 2012r.
 
 
         Wójt Gminy Pępowo informuje, że nabór na stanowisko
ds. rolnictwa i rozwoju wsi w Wydziale Rozwoju Gospodarczego
i Promocji  Urzędu Gminy Pępowo został zakończony wynikiem pozytywnym.
 
Wynik rekrutacji:
 
Imię i nazwisko:            Małgorzata Waleńska  
Miejscowość:                Kościuszkowo
 
Uzasadnienie:
         Na podstawie analizy złożonych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że Pani Małgorzata Waleńska posiada wykształcenie wyższe magisterskie – rolnicze, specjalność produkcja i zarządzanie w rolnictwie, agronomia oraz wymagane doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej.
        Wykazała się znajomością przepisów prawnych z zakresu ustaw o ochronie środowiska, ochronie przyrody, ochronie zwierząt, ochronie wód, postępowania administracyjnego oraz funkcjonowania samorządu gminnego.   
 
 
 
                                                                           Wójt Gminy
                                                                   /-/ Stanisław Krysicki
 
 
Pępowo, dnia 2.07.2012r.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2012-07-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-07-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie