Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » Informacja Wójta Gminy Pępowo o wyniku naboru na stanowisko ds. kultury i sportu ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pępowo w dniu 11 maja 2016r.

Informacja Wójta Gminy Pępowo o wyniku naboru na stanowisko ds. kultury i sportu ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pępowo w dniu 11 maja 2016r.

Numer dokumentu: 1
Rok (4 cyfry): 2016

Wójt Gminy Pępowo informuje, że nabór na stanowisko ds. Kultury i Sportu Urzędu Gminy Pępowo został zakończony wynikiem pozytywnym.

 

Wynik rekrutacji

Imię i nazwisko:           Tomasz Gruetzmacher

Miejscowość:                Kościuszkowo

Uzasadnienie

Na podstawie analizy złożonych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że Pan Tomasz Gruetzmacher posiada wykształcenie wyższe kierunek AWF, specjalność zarządzanie sportem lokalnym.

Wykazał się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami niezbędnymi do właściwego wykorzystania pracy na stanowisku ds. kultury i sportu




Informacje powiązane:




Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2016-06-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-06-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie