Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » Informacja Wójta Gminy Pępowo o wyniku naboru na stanowisko ds. oświaty

Informacja Wójta Gminy Pępowo o wyniku naboru na stanowisko ds. oświaty

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2018

Informacja


Wójta Gminy Pępowo o wyniku naboru na stanowisko ds. oświaty ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Pępowo w dniu 3 grudnia 2018r.


Wójt Gminy Pępowo informuje, że nabór na stanowisko
ds. oświaty w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Pępowo został zakończony wynikiem pozytywnym.

Wynik rekrutacji:

Imię i nazwisko: Magdalena Wajs
Miejscowość: Pępowo


Uzasadnienie:
Na podstawie analizy złożonych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że Pani Magdalena Wajs posiada wykształcenie wyższe – magister inżynier, podyplomowe studia w zakresie: Administracja i Zarządzanie oraz wymagane doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej.

Wykazała się znajomością przepisów prawnych z zakresu ustaw:
- ustawa Prawo oświatowe,
- ustawa o finansach publicznych,
- ustawa – prawo zamówień publicznych,
- ustawa kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa o samorządzie gminnym,
- instrukcja kancelaryjna
oraz umiejętnością stosowania powyższych ustaw w praktyce na stanowisku.                                                                                     Wójt Gminy Pępowo
                                                                                  /-/ Grzegorz Matuszak


Pępowo, dnia 21 grudnia 2018r.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2018-12-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-12-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie