Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » Informacja Wójta Gminy Pępowo o wyniku naboru na stanowisko ds. kancelaryjnych ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pępowo w dniu 17 listopada 2021r.

Informacja Wójta Gminy Pępowo o wyniku naboru na stanowisko ds. kancelaryjnych ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pępowo w dniu 17 listopada 2021r.

Numer dokumentu: 2
Rok (4 cyfry): 2021

Urząd Gminy Pępowo

ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo

tel. 65 5736 308, fax 65 5736 032

e-mail : ug@pepowo.pl

 

Informacja

 

Wójta Gminy Pępowo o wyniku naboru na stanowisko

 ds. kancelaryjnych  ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pępowo

 w dniu 17 listopada 2021r.  

 

 

 

          Wójt Gminy Pępowo informuje, że nabór na stanowisko

ds. kancelaryjnych został zakończony wynikiem pozytywnym.

 

Wynik rekrutacji:

 

Imię i nazwisko:              Magdalena Nowacka – Szpara    

Miejscowość:                  Krzekotowice  

 

Uzasadnienie:

 

          Na podstawie analizy złożonych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że Pani Magdalena Nowacka – Szpara  posiada wykształcenie wyższe  magisterskie i wymagany staż pracy w administracji samorządowej.

Wykazała się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania pracy na stanowisku ds. kancelaryjnych.  

 

                                                                                                             Wójt Gminy Pępowo
                                                                                              /-/ Grzegorz Matuszak

Pępowo, dnia 16 grudnia 2021r.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2021-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-12-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie