Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » Informacja o wynikach naboru na WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - stanowisko ds. realizacji projektów i gospodarki komunalnej w Wydziale Rozwoju Gospodarczego

Informacja o wynikach naboru na WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - stanowisko ds. realizacji projektów i gospodarki komunalnej w Wydziale Rozwoju Gospodarczego

Numer dokumentu: WO.2110.1.2022
Rok (4 cyfry): 2022

INFORMACJA
O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
- stanowisko ds. realizacji projektów i gospodarki komunalnej
w Wydziale Rozwoju Gospodarczego
W URZĘDZIE GMINY W PĘPOWIE, UL. STANISŁAWY NADSTAWEK 6

Informuję, że po przeprowadzeniu przez Komisję rekrutacyjną procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. realizacji projektów i gospodarki komunalnej w Wydziale Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy w Pępowie została wybrana Pani Marzena Sipura zamieszkała w Pępowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Na podstawie analizy złożonych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że Pani Marzena Sipura posiada wykształcenie wyższe magisterskie i wymagany staż pracy w administracji samorządowej.
Wykazała się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania pracy na stanowisku ds. realizacji projektów i gospodarki komunalnej w Wydziale Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy w Pępowie.


Pępowo, dnia 17 maja 2022r.
Wójt Gminy Pępowo
/-/Grzegorz Matuszak

(podpis Wójta lub osoby upoważnionej)
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Informację wprowadził: Katarzyna Kmiecik-Rosa
Opublikowany dnia: 2022-05-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2022-05-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie