Strona główna » Dokumenty » Strategie i plany » Stategie i plany, Gminne opracowania programowe

Stategie i plany, Gminne opracowania programowe

Okres: -

       

 1. Strategia Gminy Pępowo na lata 2006-2013(ściągnij)
  (Przyjęty uchwałą Rady Gminy Pępowo nr XXXVI/203/2006 w dniu 10 sierpnia 2006r. )

  Strategii Rozwoju Gminy Pępowo na lata 2014-2020

  (Przyjęto uchwałą Rady Gminy Pępowo nr XXXV/224/2014 z dnia 7 listopada 2014r)  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2021-2030

  (Przyjęto uchwałą Rady Gminy Pępowo nr  XXVI/199/2021 z dnia 12 maja 2021r)

 2. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pępowo
  (Przyjęty uchwałą Rady Gminy Pępowo nr XXIV/182/2021)
 3. Program Rozwoju Lokalnego Gminy Pępowo na lata 2004-2006 oraz 2007-2012 (ściągnij)
  (Przyjęty uchwałą Rady Gminy Pępowo nr XVII/92/2004 w dniu 17 czerwca 2004r. )
 4. Aktualizacja Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Pępowo na lata 2004-2006 oraz 2007-2013 (ściągnij)
  (Przyjęty uchwałą Rady Gminy Pępowo nr X/63/2007 w dniu 13 sierpnia 2007r. )
 5. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy (ściągnij)
  Pępowo


  Zmina studium
  (Przyjęte uchwałą Rady Gminy Pępowo nr XVII/101/2012 w dniu 28 czerwca 2012r. )

 6. Wieloletnia prognowa finansowa na lata 2011 - 2023 (Przyjęta Uchwałą Rady Gminy nr IV/11/2011)

 7. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  1. 01_Uchwała nr XVIII 97 96 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 marca 1996 r.pdf
  2. 02_Uchwała nr XIX 100 96 Rady Gminy Pępowo z dnia 30 kwietnia 1996 roku.pdf
  3. 03_Uchwała nr XXVII 150 97 Rady Gminy Pępowo z dnia 19.06.1997 r..pdf
  4. 04_Uchwała nr XXVII 151 97 Rady Gminy Pępowo z dnia 19 czerwca 1997 r..pdf
  5. 05_Uchwała Nr VI 40 99 Rady Gminy Pępowo z dnia 5 marca 1999 r..pdf
  6. 06_Uchwała nr XVII 102 2000 Rady Gminy Pępowo z dnia 26 kwietnia 2000 r.pdf
  7. 07_Uchwała Nr XXXI 169 2001 Rady Gminy Pępowo z dnia 28 sierpnia 2001 r..pdf
  8. 08_Uchwała nr XXVIII 146 2005 Rady Gminy Pępowo z dnia 12 wrzesnia 2005 roku..pdf
  9. 09_Uchwała nr XXXVIII 216 2006 Rady Gminy Pępowo z dnia 23 października 2006 r..pdf
  10. 10_Uchwała nr XXVIII 164 2013 Rady Gminy Pępowo z dnia 7 listopada 2013 r.pdf 
  8.  Plan odnowy miejscowości Wilkonice na lata 2009-2016.
        (Przyjęty Uchwałą Rady Gminy nr XXVI/195/2009)

  9. Plan odnowy miejscowości Skoraszewice na lata 2012-2019.
       (Przyjęty Uchwałą Rady Gminy nr XV/91/2012)

          10. Plan odnowy miejscowości Pępowo na lata 2009-2016.
                (Przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr  XXII/164/2009)

         11.   WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM
                ZASOBEM GMINY PĘPOWO NA LATA 2020 – 2024

                (Przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr  XIII/100/2019)

          12. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pępowo.
                (Przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr  XIII/99/2019)


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Strategie i plany
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2010-01-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-06-23
Ilość zmian wpisu: 11 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie