Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej


Administrator BIP

Grzegorz Matuszak
Wójt Gminy Pępowo
e-mail: ug@pepowo.pl

Redaktorzy BIP

  1. Katarzyna Kmiecik-Rosa - Sekretarz - sekretarz@pepowo.pl
  2. Małgorzata Kęsy - - podatki@pepowo.pl
  3. Magdalena Nowacka-Szpara - - ug@pepowo.pl
  4. Grzegorz Wabiński - Kierownik WSO, Kirownik USC - usc@pepowo.pl
  5. Leszek Zelazny - Dyrektor GOK - gok@pepowo.pl
  6. Marta Naskręt - - rolnictwo@pepowo.pl
  7. Katarzyna Waleńska - - srodowisko@pepowo.pl
  8. Klaudia Stachowiak - - kstachowiak@pepowo.pl