Strona główna » Dokumenty » @archiwalna » Informacja Wójta Gminy Pępowo o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. budżetowych

Informacja Wójta Gminy Pępowo o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. budżetowych


                                                                         Informacja 

Wójta Gminy Pępowo o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. budżetowych ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pępowo w dniu 6 kwietnia 2011r.

 

Wójt Gminy Pępowo uprzejmie informuje, że nabór na stanowisko referenta ds. budżetowych w Wydziale Finansów Urzędu Gminy Pępowo został zakończony wynikiem pozytywnym.

 

Wynik rekrutacji:

 

Nazwisko i imię: Kinga Klozińska

Miejscowość: Siedlec

 

Uzasadnienie:

 

Na podstawie analizy złożonych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że Pani Kinga Klozińska posiada wykształcenie średnie ekonomiczne oraz wymagane doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej.

Wykazała się znajomością przepisów prawnych z zakresu rachunkowości jednostek budżetowych, postępowania administracyjnego oraz funkcjonowania samorządu gminnego.


                                                            Wójt Gminy 
                                                       Stanisław Krysicki

Pępowo, dnia 29.04.2011r.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: @archiwalna
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2011-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie