Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » Informacja Wójta Gminy Pępowo o wyniku naboru na stanowisko ds. obsługi rady gminy i samorządów mieszkańców ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pępowo w dniu 10 lutego 2017 roku

Informacja Wójta Gminy Pępowo o wyniku naboru na stanowisko ds. obsługi rady gminy i samorządów mieszkańców ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pępowo w dniu 10 lutego 2017 roku

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2017

      Wójt Gminy Pępowo informuje, że nabór na stanowisko ds. obsługi rady gminy i samorządów mieszkańców został zakończony wynikiem pozytywnym.

Wynik rekrutacji:

Imię i nazwisko: Jagoda Kowalewska
Miejscowość: Pępowo

Uzasadnienie:

         Na podstawie analizy złożonych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że Pani Jagoda Kowalewska posiada wykształcenie wyższe – magister filologii angielskiej.
Wykazała się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania pracy na stanowisku ds. obsługi rady gminy i samorządów mieszkańców.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Krysicki

Pępowo, dnia 10.02.2017r.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Małgorzata Waleńska
Informację wprowadził: Małgorzata Waleńska
Opublikowany dnia: 2017-02-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-02-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie