Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół 25.04.2003

Protokół 25.04.2003


Protokół
posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Wypoczynku
w dniu 25 kwietnia 2003 roku.Posiedzeniu przewodniczył Marek Popiołek przewodniczący Komisji. Komisja rozpoczęła się o godz. 900, a zakończyła o godz.1150 .
Obecni na posiedzeniu byli wszyscy członkowie Komisji. Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Stanisław Krysicki - Wójt Gminy, Kazimierz Zaremba - Przewodniczący Rady Gminy Pępowo, Urszula Wabińska - Sekretarz Gminy i Ryszard Zjeżdżałka Skarbnik Gminy.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 r.,

 2. Informacja nt. spływu I raty podatku,

 3. Omówienie Statutu Zespołu Szkół,

 4. Wolne głosy i wnioski.

Powyższy porządek posiedzenia Komisja przyjęła jednomyślnie.
W punkcie 1 Skarbnik Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 rok oraz opinię RIO o powyższym sprawozdaniu.
Sprawozdanie i opinia stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego sprawozdania i zaopiniowali je pozytywnie.
W punkcie 2 Skarbnik przedstawił informację o płatności I raty podatku. Na dzień posiedzenia Komisji zaległości w płatności I raty podatku wyniosły 37 tys. zł. Według poszczególnych miejscowości zaległości te kształtowały się następująco:

 • Babkowice - 2.500 zł,

 • Czeluścin - 4.200 zł,

 • Gębice - 7.900 zł,

 • Kościuszkowo - 2.400 zł,

 • Krzekotowice - 1.000 zł,

 • Krzyżanki - 812 zł,

 • Ludwinowo - 2.700 zł,

 • Magdalenki - 1.200 zł,

 • Pasierby - 824 zł,

 • Pępowo - 4.300 zł,

 • Siedlec - 5.700 zł,

 • Skoraszewice - 2.600 zł,

 • Wilkonice - 1.000 zł,

Następnie wyjaśnił iż część podatników złożyła wnioski o odroczenie lub umorzenie podatku, natomiast część zalegających nie złożyła żadnych wniosków. Zalegającymi są w zasadzie ci sami podatnicy, którzy zalegali również w latach poprzednich. Zdarzają się też bardzo drobne zaległości, o których podatnicy najprawdopodobniej zapomnieli.
Informację przyjęto bez uwag.
W punkcie 3 - Wójt omówił statut Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie - stanowi on załącznik do niniejszego protokółu.

W dyskusji zwrócono uwagę na:

 • Kazimierz Zaremba - zauważył iż w statucie nie ma zapisów kto i w jakich okolicznościach powołuje zastępców dyrektora oraz kto opiniuje ich kandydatury.

 • Wójt - wyjaśnił iż procedura ta wynika z odrębnych przepisów prawa oświatowego.

Ponadto zwrócono uwagę iż nazwa szkoły określona w statucie zespołu szkół jest niezgodna z nazwą określoną w akcie założycielskim. Ustalono iż w tym zakresie należy dokonać poprawek w statucie.
Innych uwag nie zgłoszono.
Przedłożony projekt statutu Zespołu Szkół zaopiniowano pozytywnie.
W punkcie 4 - wolne głosy i wnioski głos zabrali:

 • Wójt Gminy - poinformował o planowanych zmianach w zakresie zarządzania kulturą. W najbliższym czasie planuje się iż Kierownikiem Wydziału Kultury i Sportu będzie Jacek Śląski. Nie będzie oddzielnego kierownika Centrum Sportowo - Kulturalnego.

Powyższą propozycję Komisja zaopiniowała pozytywnie.

Na tym dyskusję zakończono.

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.Protokółowała Przewodniczący
Irena Chajec Marek PopiołekInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2003-04-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie