Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół 12.03.2003

Protokół 12.03.2003


Protokół
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 12 marca 2003 roku


Posiedzeniu przewodniczył Wiesław Krajka Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 900, a zakończono 1130.
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Porządek posiedzenia:

  1. Omówienie spraw organizacyjnych związanych z kontrolą wykonania budżetu gminy za 2003r.

  2. Wolne głosy i wnioski.


W punkcie 1 ustalono:

  1. kolejne posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbędą się w dniach 19 i 20 marca br.

  2. Powołano zespoły kontrolne:

  1. Janusz Bzodek i Andrzej Kempa - do kontroli ściągalności podatków, czynszów i dzierżaw i podejmowanych czynności w celu ściągnięcia zaległości,

  2. Stanisław Idkowski i Eugeniusz Mikołajczyk - do kontroli strony dochodowej budżetu,

  3. Wiesław Krajka - do kontroli przeprowadzonych przetargów.

  1. Przewodniczący poinformował członków Komisji iż informacje uzyskane w trakcie kontroli, a w świetle prawa stanowiące tajemnicę służbową nie mogą być upubliczniane przez kontrolujących - głównie chodziło o ochronę danych osobowych,

  2. Poinformował również iż z czynności kontrolnych winien być wyłączony członek Komisji Rewizyjnej co do którego zachodzi obawa o brak obiektywności co do kontrolowanej sprawy. Ze swej strony zgłosił obawy czy radny Mikołajczyk będzie obiektywny w trakcie kontroli wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół. Zaproponował więc by ten temat został skontrolowany w obecności wszystkich członków Komisji.

Powyższą propozycję zaakceptowano.

W punkcie 2 - wolne głosy i wnioski - dyskusji nie podjęto

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenie zakończono.


Protokółowała Przewodniczący
Irena Chajec Wiesław KrajkaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2003-03-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie