Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół 5.06.2003

Protokół 5.06.2003


Protokół
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 5 czerwca 2003 roku


Posiedzeniu przewodniczył Wiesław Krajka Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 1100, a zakończono 1230.
W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Komisji. Nieobecny był Eugeniusz Mikołajczyk.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Porządek posiedzenia:

  1. Omówienie wyników kontroli przewozów szkolnych przez zespół kontrolujący..

  2. Wolne głosy i wnioski.

W punkcie 1 przewodniczący powitał i dokonał otwarcia posiedzenia Komisji i udzielił głosu członkowi zespołu kontrolującemu przewozy Stanisławowi Idkowskiemu, który bardzo szeroko zapoznał członków Komisji z przebiegiem przeprowadzonej kontroli. Jednocześnie przedstawił pismo wystosowane do Wójta Gminy w sprawie wyjaśnień w powyższej sprawie. Komisja Rewizyjna ustaliła, że odbędzie się posiedzenie Komisji z udziałem Wójta na którym to zostaną podjęte ostateczne wnioski i decyzje Komisji w przedmiotowej sprawie.

W punkcie 2 - wolne głosy i wnioski - dyskusji nie podjęto

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenie zakończono.


Protokółowała Przewodniczący
Irena Chajec Wiesław KrajkaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2003-06-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie