Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół 12.06.2003

Protokół 12.06.2003


Protokół
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 12 czerwca 2003 roku


Posiedzeniu przewodniczył Wiesław Krajka Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 1100, a zakończono 1230.
W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Komisji. Nieobecny był Eugeniusz Mikołajczyk. Ponadto w posiedzeniu uczestniczył Stanisław Krysicki Wójt Gminy Pępowo..
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Porządek posiedzenia:

  1. Omówienie wyników kontroli przewozów szkolnych.

  2. Wolne głosy i wnioski.

W punkcie 1 Stanisław Idkowski członek Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli - stanowi on załącznik do niniejszego protokółu. Następnie zaproponował by okres miesiąca maja i czerwca, gdzie występują największe rozbieżności, sprawdzić w szkole i ustalić czy do przewozów szkolnych nie wliczono wycieczek szkolnych.
Dyskusja:

  • Janusz Bzodek pytał czy firma przewozowa w roku 2002 zwracała się o podwyższenie stawki za przewozy.

  • Wójt - wyjaśnił iż wniosek o podwyższenie stawki był. Następnie wyjaśnił iż po porównaniu wykazanych na fakturach ilościach kilometrów z harmonogramem dowozu dzieci nie stwierdzono jego przekroczenia. W szkole jest osoba odpowiedzialna za potwierdzanie faktur. Dzięki kontroli Komisji Rewizyjnej zaczęto wymagać od przewoźnika by do faktur załączał karty pracy.

  • Wiesław Krajka - proponował by na tym etapie kontrolę zakończyć. Jego zdaniem o tym czy kontrolę prowadzić dalej czy nie winna zdecydować Rada Gminy.

  • Janusz Bzodek - proponował by dokonać sprawdzenia dodatkowo przesłanych kart drogowych

  • Wójt - proponował by przeanalizować posiadane dokumenty do końca by nie powstało podejrzenie o celowe zaniechanie kontroli.

Ostatecznie ustalono iż zostaną sprawdzone dodatkowo dosłane karty drogowe. Sprawdzenia dokona Komisja w pełnym składzie. Termin posiedzenia Komisji zostanie ustalony w terminie późniejszym.
W punkcie 2 - wolne głosy i wnioski - dyskusji nie podjęto
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenie zakończono.


Protokółowała Przewodniczący
Irena Chajec Wiesław KrajkaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2003-06-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie