Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Dowody osobiste » Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego


Wydawanie dowodów osobistych – utraconych

Podstawa prawna:art.42 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych / Dz.U. z 2001r. Nr 87 poz. 960/ oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wydawania dowodów osobistych z dnia 21 listopada 2000r. /Dz.U. z 2000r. Nr 112 poz. 1182/

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Dokumenty składa się osobiście w stałym miejscu zamieszkania
2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego (Druk: Pu-D-1)
3. Załączniki:
-dwie aktualne fotografie o wymiarach 3,50 x 4,50cm /lewy półprofil z widocznym lewym uchem bez nakrycia głowy/.
-akt urodzenia lub akt małżeństwa /osoby urodzone lub zawierające związek małżeński poza gminą Rawicz - w przypadku , jeżeli uległy zmianie dane osobowe wnioskodawcy/.
- zaświadczenie o utracie dowodu osobistego.
- dowód uiszczenia opłaty.

II. OPŁATY:
- 30zł. płatne w kasie Urzędu
- 5 zł. opłaty skarbowej na podanie dla osób urodzonych między 13 a 15 rokiem życia.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Spraw Obywatelskich – pok. nr 4 i 5, Elżbieta Krysicka, Stanisław Rudyński.

V. UWAGI:
1.W przypadku utraty dowodu osobistego należy zawiadomić o tym fakcie w ciągu 24 godzin Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Pępowo
2.Złożenie wniosku i odbiór dokumentu musi nastąpić osobiście.
3.Osoby w wieku 13-18 lat ubiegające się o dowód osobisty składają wniosek i odbierają dowód w obecności swego rodzica lub opiekuna prawnego.
4.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Dowody osobiste
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2000-11-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-12