Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie nr 11/2024 Wójta Gminy Pępowo z dnia 06.02.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z budżetu Gminy Pępowo w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rok 2024

Zarządzenie nr 11/2024 Wójta Gminy Pępowo z dnia 06.02.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z budżetu Gminy Pępowo w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rok 2024

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2024


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Maria Wujczak
Informację wprowadził: Maria Wujczak
Opublikowany dnia: 2024-02-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2024-02-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie