Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Wójt

Wójt

E-mail: ug@pepowo.pl
Telefon: 5736308, 5736305, 5736348

1) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
2) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
4) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
5) okresowe zwoływanie - narad z udziałem kierowników jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
6) koordynowanie działalności wydziałów organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
7) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi wydziałami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
8) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
9) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
10) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawci,
11) upoważnianie zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
12) upoważnienie zastępcy, Sekretarza lub innych pracowników Urzędu do podpisywania dokumentów księgowych, decyzji i pism urzędowych,
13) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od przewodniczącego rady gminy, członków zarządu oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
14) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
15) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady i Zarządu.
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-05-13
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje