Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Organizacje pozarządowe » PROJEKT - PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PĘPOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016.

PROJEKT - PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PĘPOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016.


Działając na podstawie art. 5a ust 1 i 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U z 2014 r. poz.1118) oraz Uchwały Rady Gminy Pępowo z dnia 25 sierpnia 2010 r. Nr XXXV/263/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, uprzejmie proszę o zapoznanie się z projektem programu współpracy na rok 2016
Uwagi, sugestie, opinie proszę przesyłać pisemnie na adres urzędu lub na skrzynkę internetową e-mail (usc@pepowo.pl) do dnia 20.10.2015 r.

Wójt Gminy Pępowo

Stanisław Krysicki

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Organizacje pozarządowe
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Grzegorz Matuszak
Informację wprowadził: Grzegorz Matuszak
Opublikowany dnia: 2015-10-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-10-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie