Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)

E-mail: ug@pepowo.pl
Telefon: 5736308, 5736305, 5736348

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należą sprawy Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciw pożarowej oraz zadań oświaty i współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz działalności gospodarczej, a w szczególności: 1) Prowadzenie zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego i konkordatu. 2) Udzielanie ślubów. 3) Ewidencji ludności. 4) Postępowań cywilnych z zakresu ewidencji ludności. 5) Zadania z zakresu spisów i zadań związanych z wyborami. 6) Zadań związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i placów. 7) Prowadzenie zadań z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i profilaktyki zdrowotnej. 8) Wydawanie dowodów osobistych. 9) Prowadzenie spraw związanych z poborem wojskowym. 10)Zadań obrony cywilnej określonych w rozporządzeniu. 11)Zadań zarządzania kryzysowego określonych w ustawie 12)Wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciw pożarowej w gminie. 13)Prowadzenie zadań z zakresu oświaty w gminie, dokumentacji zatrudniania dyrektorów szkół, awansów nauczycieli, projektów organizacyjnych szkół, dowożenia uczniów oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie. 14)Prowadzenie zadań określonych w ustawie o systemie oświaty oraz dotyczących stypendiów socjalnych, pracowników młodocianych, systemu sprawozdawczego SIO, wyprawek szkolnych. 15)Prowadzenie zadań określonych ustawa o współpracy z organizacjami pozarządowymi i imprezami masowymi. 16) Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu dóbr kultury i zabytków. 17) Gromadzenie informacji o gminie i przygotowywanie materiałów promujących gminę. 18) Ewidencja i nadzór nad świetlicami wiejskimi. 19)Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. 20) Prowadzenie ewidencji i wydawanie zezwoleń na handel napojami alkoholowymi i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie. 21) Przygotowywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Wydziału. 22) Przygotowanie dokumentacji dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w wydziale. 23) Stosowanie procedur Regulaminu kontroli zarządczejInformacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-02-01
Ilość zmian wpisu: 5 - pokaż poprzednie wersje