Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Urząd Stanu Cywilnego » Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego.

Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego.


Podstawa prawna art. 79 – 83 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawa o aktach stanu cywilnego ( Dz. U z 2011r., nr 212, poz. 1264 - tekst jednolity).Konwencja nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004r. nr 166 , poz.1735).Ustawa zdnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012r., poz. 1282).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

- wniosek
- dokument stwierdzający tożsamość

II. OPŁATY:

- za odpis skrócony – 22 zł.
- za wielojęzyczny odpis skrócony -22 zł
- za odpis zupełny – 33 zł.
- za zaświadczenie o dokonanych wpisach lub o ich braku oraz za zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego – 24 zł

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku. Opłatę można uiścić na miejscu w kasie Urzędu lub wpłacić na konto: Urząd Gminy Pępowo ul.Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo , PKO BP o/Gostyń 60 1020 3121 0000 6102 0004 7688

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego ( USC )

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Na decyzję  w sprawie odmowy wydania dokumentów przysługuje możliwość wniesienia odwołania do organu drugiej instancji, tj. właściwego miejscowo wojewody. Podstawa prawna: art. 7, ust. 4, ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2011 r. , DZ. U. Nr 212, poz. 1264 ze zm.)

VI. UWAGI:

O dokumenty stanu cywilnego może się ubiegać osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy oraz każdy kto wykaże w tym interes prawny.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Urząd Stanu Cywilnego
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Grzegorz Matuszak
Informację wprowadził: Grzegorz Matuszak
Opublikowany dnia: 2012-11-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-08-20
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie