Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Ewidencja Ludności » Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców lub z rejestru Pesel

Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców lub z rejestru Pesel


Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781);
• Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.1191);
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2023 r., poz.775);
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 2142);
• Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2023 r., poz. 57).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • • wniosek o wydanie zaświadczenia
  • dowód osobisty lub paszport
  • w przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany - do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu* (tylko w przypadku, gdy właściciel nie był zameldowany w tym lokalu)
  * oryginał dokumentu do wglądu tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu

II. OPŁATY:

 • Opłata skarbowa:
  • za wydanie zaświadczenia np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku osób zameldowanych w lokalu- 17 zł
  • za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

  Opłaty można dokonać w  Urzędzie Gminy Pępowo lub na rachunek bankowy:

  Konto: PKO BP SA o/Gostyń: 60 1020 3121 0000 6102 0004 7688

  Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydawane w sprawach wymienionych w art.2 ustawy o opłacie skarbowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

            Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich

V . TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Ewidencja Ludności
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Grzegorz Matuszak
Informację wprowadził: Monika Gierlik
Opublikowany dnia: 2012-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2023-09-14
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie