Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Wydział Finansów (WFIN)

Wydział Finansów (WFIN)

E-mail: ug@pepowo.pl
Telefon: 5736308, 5736305, 5736348

Do zadań Wydziału Finansów należy przygotowanie materiałów do opracowania i wykonywania budżetu, prowadzenie ewidencji i wymiaru zobowiązań pieniężnych, księgowości podatkowej i budżetowej a w szczególności: 1) Opracowanie materiałów do uchwalenia budżetu gminy. 2) Okresowe wykonywanie analiz budżetu i przedstawienie Wójtowi Gminy. 3) Zapewnienie obsługi finansowo-księgowej. 4) Opracowanie materiałów sprawozdawczych z zakresu podatków i opłat oraz księgowości podatkowej i budżetowej. 5) Sprawowanie kontroli nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych. 6) Prowadzenie ewidencji podatników, wymierzanie podatków i opłat oraz prowadzenie egzekucji w tym zakresie. 7) Prowadzenie księgowości podatkowej i budżetowej. 8) Ewidencja mienia komunalnego. 9) Prowadzenie obsługi kasowej. 10) Powadzenie ksiąg rachunkowych. 11) Rozliczanie inwentaryzacji. 12) Gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu. 13) Opracowywanie planu rzeczowo- finansowego zamówień publicznych. 14) Prowadzenie zadań związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń, ubezpieczeń i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie. 15) Przygotowywanie dokumentacji na wolne stanowiska urzędnicze. 16) Stosowanie procedur kontroli zarządczej i zasad polityki rachunkowości dla budżetu gminy. 17) Prowadzenie oceny pracowników wydziału.Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-02-01
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje