Strona główna » Osoby » Pracownicy urzędu » Krzyżosiak Magdalena

Krzyżosiak Magdalena

Stanowisko: inspektor do spraw wymiaru podatków i opłat

1.    Dokonywanie wymiaru zobowiązań podatków i opłat lokalnych.
2.    Zakładanie i prowadzenie kart gospodarstw i kart ewidencyjnych wymiaru podatków i opłat.
3.    Opracowywanie decyzji dotyczących ulg w podatkach i opłatach.
4.    Prowadzanie na bieżąco rejestrów wymiarowych.
5.    Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat.
6.    Dokonywanie okresowych analiz i weryfikacji składanych deklaracji podatkowych.
7.    Sprawowanie nadzoru podatkowego pod kątem obowiązku podatkowego.
8.    Wystawianie zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa rolnego.
9.    Naliczanie kwot zwrotu akcyzy dla podatników podatku rolnego.
10.     Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców i rolników  
          oraz   przekazywanie sprawozdań w tym zakresie.
11.    Przyjmowanie wpłat bezgotówkowych.
12.    Prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków w programie Rejestr Zaangażowanie Środków Budżetowych –
         Zaangażowanie.
13.    Przygotowywanie danych do sprawozdań budżetowych i innych.
14.    Prowadzenie zadań zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o ochronie informacji niejawnych.
15.    Przygotowywanie informacji na stronę internetową gminy i do Biuletynu Informacji Publicznej.
16.    Udostępnianie informacji z zakresu prowadzonych zadań zgodnie
        z ustawą o dostępie do informacji publicznych.
17.    W czasie nieobecności zastępstwo wyznacza bezpośrednio Kierownik Wydziału.   
18.    Wykonywanie innych zadań nie ujętych w zakresie czynności na polecenie Kierownika Wydziału, Sekretarza i Wójta
         Gminy.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ osoby: Pracownicy urzędu
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2007-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-07-02
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje