Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Wydział Rozwoju Gospodarczego (WRG)

Wydział Rozwoju Gospodarczego (WRG)

E-mail: ug@pepowo.pl
Telefon: 5736308, 5736305, 5736348

Do zadań Wydziału należą zadania inwestycji gminnych, pozyskiwania funduszy unijnych, zamówień publicznych, promocji, planowania przestrzennego i budownictwa, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej oraz rady gminy i samorządów mieszkańców, działalności gospodarczej, a w szczególności: 1.Prowadzenie zadań z zakresu inwestycji realizowanych przez gminę. 2. Opracowywanie planów inwestycyjnych, przygotowywanie inwestycji do realizacji i prowadzenie dokumentacji. 3.Przygotowywanie materiałów, prowadzenie przetargów na inwestycje, zakupy i usługi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. 4.Opracowywanie wniosków na pozyskiwanie środków finansowych unijnych i krajowych na zadania realizowane przez samorząd. 5.Opracowywanie planów rzeczowo- finansowych zamówień publicznych. 6.Opracowywanie materiałów i dokumentów planistycznych w tym koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem, wydawaniem i uzgadnianiem dokumentacji. 7.Wydawanie odpisów i wyrysów z planu. 8.Prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 10.Prowadzenie zadań związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ich ewidencja. 11.Opracowywanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu i analiza ich zgodności. 12.Gospodarka odpadami. 13.Prowadzenie zadań z zakresu zaopatrzenia w energię. 14. Realizacja zadań związanych z ustawą o ochronie środowiska roślinnego, wodnego i ochronie powietrza. 15.Gospodarowanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi pod zabudowę. 16.Wyposażenie terenów w urządzenia komunalne. 17.Organizowanie przetargów na zbycie i nabycie nieruchomości zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. 18.Prowadzenie ewidencji gminnych gruntów komunalnych. 19.Przeznaczenie gruntów do rekultywacji. 20.Administrowanie i gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi. 21.Ustalanie stawek czynszu na lokale mieszkalne i użytkowe. 22.Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego. 23.Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa, leśnictwa, zadrzewiania, zwalczania chorób zwierzęcych, rolnictwa. 24.Prowadzenie zadań z zakresu ochrony zwierząt i dokumentacji w tym zakresie. 25.Zadań związanych z klęską suszy, powodzi, gradobicia. 26.Przygotowywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Wydziału. 27.Prowadzenie oceny pracy pracowników wydziału. 28.Przygotowanie dokumentacji na wolne stanowiska w wydziale określone w „Regulaminie naboru” 29.Stosowanie procedur zawartych w „Regulaminie kontroli zarządczej".Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Bogusław Grzelczak
Informację wprowadził: Bogusław Grzelczak
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-02-01
Ilość zmian wpisu: 6 - pokaż poprzednie wersje